Naše služby

Obchod
  • Nákup/prodej

Naše společnost se zabývá nákupem a prodejem dříví všech sortimentů. Vykupujeme kulatinu i vlákninu, jehličnatou i listnatou. Prodej dřevní hmoty je přizpůsoben požadavkům našich odběratelů, zejména co se týká délky a průměru dřevní hmoty. Na převoz dřeva využíváme vlastní soupravy značky Scania (4 ks) a Volvo (1 ks). Zajistíme i převoz dřeva na místo určení. Všechny soupravy jsou vybaveny hydraulickou rukou a disponují přívěsy i návěsy speciálně určenými na přepravu dlouhého dřeva. Za období našeho působení v oblasti prodeje dřeva, jsme měli možnost získat mnoho cenných zkušeností, které jsou nyní pro naše zákazníky do statečnou zárukou vysoké úrovně poskytovaných služeb. Vlastníkům lesa, fyzickým či právnickým osobám, nabízíme možnost odkupu dřevní hmoty, zprostředkování prodeje dříví či poradenskou činnost v oboru.

Služby
  • Těžební činnost

Naše těžební činnost spočívá především v harvestorové technologii. K tomuto vlastníme harvestory Rottne - H-20, H-14, H-8 (2 ks), H-5005. Disponujeme vyvážecími soupravami Rottne - F-14, F-13, F-12, F-10, F-9 a navíc soupravu Novotný LVS 5000. Dále provádíme i ruční těžbu v kombinaci s lesními traktory LKT, UKT, případně živými koňmi. Provádíme mýtní úmyslné těžby, mýtní úmyslné podrostní těžby, výchovné probírky, zpracování kalamit.

  • Doprava

Poskytujeme služby v oblasti vnitrostátní i mezinárodní přepravy dříví. Náš vozový park tvoří odvozní soupravy SCANIA a VOLVO. Přepravujeme dříví dlouhé i krátké. Zároveň zajišťujeme přepravu nadrozměrných nákladů, a to především strojů ( harvestory, vyvážecí soupravy, bagry apod. )

  • Pěstební činnost

Provádíme drcení a štěpkování klestu, zalesnění holin ( zajišťujeme sadební materiál ), ožínání kultur ošetření kultur proti okusu, postřik kultur, stavba oplocenek a jiné služby dle požadavků zákazníka.


Naše technika

Harvestor Rottne H-20

Výkonný a stabilní harvestor s obrovským výkonem, vhodný pro mýtní těžby a zpracování kalamit.

Vyvážecí soupravy Rottne F-14

Vhodný jak pro probírku, tak i pro mýtní těžbu.

Odvozní soupravy Scania

Vynikající výkon a jízdní vlastnosti.

Harvestor Rottne H-14

Vyvážecí souprava vhodná do předmýtních a mýtních těžeb.

Vyvážecí soupravy Rottne F-13

Vyvážecí souprava vhodná do předmýtních a mýtních těžeb.

Odvozní soupravy Volvo

Vynikající výkon a jízdní vlastnosti.

Harvestor Rottne H-8 (2 ks)

Vhodný do probírek.

Vyvážecí soupravy Rottne F-12

Vyvážecí souprava vhodná do probírek, předmýtních těžeb a mýtních těžeb.

Vyvážecí soupravy Rottne F-9

Vyvážecí souprava vhodná do probírek a předmýtních težeb.

Harvestor Rottne H-5005

Výkonný a stabilní harvestor s obrovským výkonem, vhodný do probírek i pro mýtní těžbu.

Vyvážecí soupravy Rottne F-10

Vyvážecí souprava vhodná do probírek a předmýtních težeb.

Vyvážecí soupravy Rottne Novotný LVS 5000

Vyvážecí souprava vhodná do probírek a mladých porostů.
Roman Martinec
jednatel společnosti
mobil: +420 602 525 492
Ester Martincová
sekretariát
mobil: +420 777 275 252
tel.: +420 572 630 376
fax: +420 572 630 376
e-mail: info@rm-forest.cz
Prezentaci vytvořila